Två kamrater

Två Kamrater

”Dva tovarisjtja i drugije rasskazy” (Två kamrater och andra berättelser)

Häftad bok, A5-format, 48 sidor. Illustrationer. ISBN 978 91-977237-0-1
Häftad ordlista, A5-format, 52 sidor. ISBN 978 91-977237-1-8
CD-inspelning av texten (67,50 min). ISBN 978 91-977237-2-5

Pris. 140 kr för hela paketet

Boken innehåller nio berättelser av klassiska ryska författare (Tolstoj, Tjechov, Pusjkin och Gorkij).

Texterna har bearbetats och förkortats för att kunna användas av elever på gymnasiet/universitetets introduktionskurs samt på A-kursen och högre. De första texterna är de mest bearbetade och kan användas även av elever med ganska begränsade kunskaper i ryska. Därefter blir texterna successivt svårare (och glosorna i ordlistan något färre.)

Till boken hör en ordlista ryska-svenska som innehåller huvudparten av bokens glosor.

Alla texterna finns inlästa på en CD som är ett viktigt komplement till boken.

Berättelserna kan användas i ryskundervisning, som konversationsunderlag eller givetvis som ren nöjesläsning.