Genus i Franskan

Genus i franskan

Ett läromedel med övningar och facit.

behandlar de franska ordens genus: maskulinum och femininum.
Genusreglerna enligt den traditionella grammatiken gås
igenom grundligt. Men här tas också upp en mängd fall som
vanligen inte brukar förklaras: varför heter det le cercle,
men la table, le dentifrice men la police? Läromedlet vill
visa att genus långt från alltid är godtyckligt, utan beror
på ordets uttal eller betydelse (med särskilt fokus på ord på –e).
Omfattande övningsmaterial som tränar genus och vokabulär.
Avsedd för gymnasiet / studieförbund, universitetet eller självstudier.

Lärobok (147 sid.) ISBN 978-91-977237-4-9
Facit (separat häfte) ISBN 978-91-977237-5-6

Kommentera