Fruktkärnan

Fruktkärnan

Häftad bok, A5-format, 48 sidor. Illustrationer. ISBN 978 9197426565
Häftad ordlista, A5-format, 52 sidor. ISBN 978 9197426572
CD-inspelning av texten (71,40 min). ISBN 978 9197426589

Pris. 140 kr för hela paketet

Boken innehåller elva berättelser av klassiska ryska författare (Tolstoj, Tjechov, Odojevskij, Avertjenko, Garsjin och Dostojevskij).

Texterna har bearbetats och förkortats för att kunna användas av elever på gymnasiet/universitetets introduktionskurs samt på A-kursen och högre. De första texterna är de mest bearbetade och kan användas även av elever med ganska begränsade kunskaper i ryska. Därefter blir texterna successivt svårare (och glosorna i ordlistan något färre.)

Till boken hör en ordlista ryska-svenska som innehåller huvudparten av bokens glosor.

Alla texterna finns inlästa på en CD som är ett viktigt komplement till boken. (Finns även på kassett.)

Berättelserna kan användas i ryskundervisning, som konversationsunderlag eller givetvis som ren nöjesläsning.

Övningar till materialet finns att tillgå (frågor till texten, glos- och verbövningar, översättningsmeningar samt konversationsövningar). De kan fås kostnadsfritt från förlaget i samband med beställning av materialet. Får kopieras fritt.