Aspektboken

Aspektboken

Anette Hellström, ”Aspektboken. Ett läromedel om de ryska verbens aspekter” (2001)
ISBN : 978 9197426503. Plastad mjuk pärm, häftad. Illustrationer.168 sidor
Pris: 189 kr

”Aspektboken” behandlar de ryska verbens aspekter, ett traditionellt sett svårt kapitel inom rysk grammatik. Boken är skriven av språkvetaren Anette Hellström i samarbete med infödda rysklärare. Den kan med fördel användas både i undervisning och för självstudier.

Boken är indelad i två steg: grundnivå (för gymnasienivå eller motsvarande samt universitetets A-kurs) samt avancerad nivå (för universitetets B-kurs och högre).

Boken innehåller omfattande övningsmaterial (med facit), dialoger, texter med ordlistor samt illustrationer.

I bilagor ges en översikt av grammatiken i boken, en verblista för del 1, regler för verbbildning mm. Särskilt användbar för den som vill utveckla sitt ryska talspråk.

Ur recension av ”Aspektboken” från Bibliotekstjänsts (BTJ) beställningskatalog i mars 2002 (nr 5):

”Detta läromedel behandlar de ryska verbens aspekter, vilket är den del av den ryska grammatiken som av svensktalande studenter ofta upplevs som svårast. Boken är skriven av den erfarna läraren och läromedelsförfattaren Anette Hellström. Den är indelad i två delar: första delen är avsedd för nybörjare på gymnasie- och universitetsnivå, och andra delen ger en fördjupning för universitetets B-nivå och uppåt. Materialet har ett klart pedagogiskt upplägg och består av tydliga grammatiska förklaringar på svenska, exempel på ryska i form av dialoger och texter (ofta autentiska), samt ordlistor och övningar. Exemplen kompletteras ofta av bilder. Bilagorna ger en lättolkad översikt över den grammatik som behandlas i boken, en sammanställning av alla verb som används i del 1, samt facit till övningarna. Ett mycket användbart läromedel som kan rekommenderas varmt till både studerande och lärare.” – Julie Hansen.